Privacybeleid Blex Logistics


Blex Logistics, Archimedesbaan 10A in Nieuwegein, is zich bewust van uw vertrouwen en de wetgeving rondom uw privacy. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@blexlogistics.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Blex Logistics. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Doel
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Blex Logistics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het uitbrengen van een offerte
– het opslaan van uw goederen
– het transporteren van uw goederen
– het plaatsen en/of installeren van uw goederen
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor het zenden van facturen
– Blex Logistics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Website
Uw persoonsgegevens kunnen door Blex Logistics worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. Om uw offerteaanvraag via onze website zo goed mogelijk te beantwoorden,
registreren wij via onze site uw: naam/man of vrouw/bedrijf/e-mailadres/telefoonnummer/soort zending/frequentie & dag van zending/gewicht en afmeting zending/vertrek- en afleverpunt/cooling/installatie. Wij hanteren deze informatie uitsluitend voor offertegebruik en verwijderen deze informatie zodra blijkt dat wij niet tot zaken zullen komen.

Cookies:
Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in de behoefte van onze cliëntenkring. Deze website maakt daarvoor gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie gebruiken wij om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze internetactiviteit op te stellen en andere diensten te ontwikkelen. Via uw browser kunt u instellen om alle cookies van websites te weigeren. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, daarna niet meer correct functioneren.

Transport
Indien wij de opslag en/of het transport van materialen voor u verzorgen, vragen wij u om de benodigde informatie, zoals ophaal- en afleveradres, gegevens contactpersoon /naam bedrijf/soort zending/frequentie & dag van zending/gewicht en afmeting zending/vertrek- en afleverpunt/cooling/installatie. Deze informatie hebben wij en de chauffeur nodig om onze dienstverlening te realiseren en wordt alleen voor uitvoering en facturering van de dienst gebruikt.

Doeleinden:
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hebben gevraagd en gekregen.

Derden:
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Blex Logistics is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaren van gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor de uitvoering van de dienstverlening, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging
Blex Logistics neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en aangepast om de
bescherming van uw gegevens te garanderen. Vragen en feedback:

Contact
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of wil dat wij uw gegevens volledig uit onze bestanden verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@blexlogistics.nl.